سروش مهر

وبلاگ تخصصی پرسش مهر 11 کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل آموزش وپرورش قزوین

پرسش مهر11

سئوالات پرسش مهر11

پرسش مهر سنتي بود كه از قبل گذاشته شد ، سنت بسيار خوبي است ، خوب در سالهاي گذشته سؤالاتي مطرح شد ، امسال هم مي خواهم سؤالي را مطرح كنم از كل جامعه فرهنگي مان سؤال ساده است . فكر مي كنم هماني است كه همه دائماً به او فكر مي كنيم و به او علاقه داريم ، سؤال اين است تصويري كه از آينده ايران در ذهن شماست ، اين تصوير چيست؟ به تعبير ديگر دوست داريد كه ايران به كجا برسد ؟ ايران چه شكلي باشد؟ فرهنگ ايران ، اقتصاد ايران ، سياست ايران ، رفتار مردم ايران ، علم و دانش و صنعت و فناوري ايران ، موقعيت ايران در منطقه و جهان ، اخلاق ، رفتار ، ارتباطات اجتماعي بين آحاد مردم ايران ، خانواده در ايران ، مدرسه در ايران ، دانشگاه در ايران دوست داريد كه آينده چطور باشد؟ يا به تعبير ديگر وقتي داريد درس مي خوانيد ، وقتي داريد تلاش مي كنيد با عشق به ساختن ايران دوست داريد چه ايراني را بسازيد؟ دوست داريد حاصل كار و تلاش شما منجر به چه چيزي شود؟ كدام هدف محقق بشود ؟ اين سؤال امسال است ، خواهش من از مسئولين آموزش و پرورش اين است كه سؤالات جزيي تر و ريزتري تنظيم كنند ، برنامه تهيه كنند ، روش كار بدهند ، محدوديت هم نگذارند ، يك طيف وسيعي اگر كسي مي تواند يك جمله بنويسد ، كسي مي تواند يك متن بنويسد ، كسي يك نقاشي مي كند و ديگري يك كار تحقيقي مي كند ، كسي مقاله خوبي را مي تواند تهيه كند ، باز بگذاريد و يك مقدار هم سهميه‌ها را بيشتر كنيد ، اين طور نباشد كه يك منطقه اي بگويند يك سهميه يا دو تا سهميه ، عده زيادي مي آيند و حرف دارند براي آينده ايران ايده و نظر دارند براي آينده ايران ، عشق دارند به ايران ، باز بگذاريد و اجازه بدهيد در تمام نقاط كشور اين جوشش اتفاق بيفتد ، ما نيازمند يك وحدت نظر و ذهنيت مشترك درباره آينده ايران هستيم تا به فضل الهي همه تلاشها ، همتها و همه كارهايي كه در كشور انجام مي شود ، همه انديشه‌ها و كارهاي علمي و غيرعلمي در جهت ساختن آن ايران ، انشاءا... قرار بگيرد ،

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳ مهر۱۳۸۹ساعت 8:34  توسط کار شناسی فر هنگی وهنری  |